Du kan se eller downloade løsningforslaget som en samlet PDF – ved at klikke her: Ny Skole

OPTIMAL UDDANNELSE

Et uddannelsessystem til det 21. århundrede

Den nuværende uddannelsesmodel blev udviklet til at møde overgangen fra landbrugssamfund til industrisamfund. Det betyder, at vi benytter en uddannelsesmodel, der er designet i industritidens interesser og billede.

Når vi ser, at det i næsten alle lande, er lovpligtigt for børn at gå i skole, at næsten alle skoler er struktureret identisk, og at vores samfund bruger store summer til at drive sådanne skoler, har vi en tendens til at antage, at der er et rationelt og logisk grundlag for det.

Hvis vi vil løse de mange problemer, der findes i vores uddannelsessystem, er det nødvendigt at opgive idéen om, at den er et produkt af logisk nødvendighed eller videnskabelig indsigt. Den er i stedet et produkt af historien. Det betyder at hovedparten af de problemer vi forsøger at løse, skyldes systemet selv.

Optimal Uddannelse er et nyt uddannelsessystem designet til at erstatte den forældede preussiske model. Optimal Uddannelse har fokus på de systemiske mekanismer, der gør det muligt, at foretage de nødvendige omlægninger i det nuværende system. Systemet tager udgangspunkt en digital platform, der baner vej for ændringerne i de systemiske mekanismer.

De fleste politiske tiltag foretages defensivt og reaktivt. De foretager massive offentlige udskrivninger uden nogen bevidsthed om den teknologi, der bygges under næsen på dem. Alle de strukturer, vi bruger til at styre verden i dag, vores politik, vores samfund, vores sundheds-, uddannelses- og retssystemer er alle designet til en verden for et par hundrede år siden, ikke for verdenen i dag.

Salim Ismail, entreprenør, forfatter og administrerende direktør for Singularity University

STRUKTUR

Det nuværende uddannelsessystem er struktureret på principperne og procedurerne bag den industrielle produktion. Elever behandles som produkter på et samlebånd. Ved hver arbejdsstation på samlebåndet fylder læreren en bestemt mængde viden på eleven, og sender dem videre. Vi lever i en revolutionerende tid, og der sker forandringer på en måde og med en hastighed vi aldrig har set før. Det betyder at uddannelsessystemet er alvorligt adskilt fra den måde virkeligheden faktisk fungerer på. Hvis vi skal imødekomme denne revolutionen skal vi tænke anderledes omkring os selv, vores børn og vores elever. Det er derfor nødvendigt at gøre ting anderledes. Vi kan ikke gøre det vi plejer.

Det nuværende uddannelsessystem blev designet, udtænkt og struktureret til en anden alder. Det blev udtænkt i oplysningstidens intellektuelle kultur og under den industrielle revolutions økonomiske omstændigheder.

Sir Ken Robinson, ekspert i læring, kreativitet og innovation

STRUKTUR VIDERE

Optimal Uddannelse følger en on-demand model af uddannelse. Systemet er bygget i informations- og teknologisamfundets interesser.
I produktionsanalogien er det uddannelsessystemets svar på 3D-print, hvor tilpasning og kompleksitet er gratis.
Mekanismerne i Optimal Uddannelse er designet til at facilitere skiftet fra det nuværende system og gøre overgangen jævn.

I dag er verden global og eksponentiel. Ting ændrer sig ikke fra århundrede til århundrede. De ændrer sig fra år til år.
De tidligste skoler behøvede ikke at ændre læseplanen ret meget. Læseplanen over hundrede år var grundlæggende matematik, læsning og skrivning. Men når teknologien vokser i et så hurtigt tempo, er vores ansvar for konstant at opfinde og være på forkant med relevans højere end nogensinde før.

Peter Diamandis, Ingeniør, læge og iværksætter

SYSTEMISKE MEKANISMER

Det nuværende uddannelsessystem er en rigid struktur, hvor vi forsøger at tilpasse eleverne til systemet. Det er baseret på konformitet, linearitet og lydighed. Fra det øjeblik børn starter i skole, lærer de at sidde stille, tie stille og gøre som der bliver sagt. Dette var værdier, der var vigtige for industritidens fabriksarbejdere. Problemet er at menneskelivet er alsidigt, kreativt og organisk. Elever der ikke kan eller vil tilpasse sig dette system ses som problematiske. For at tage højde for denne systemfejl, bygger vi nye systemer oven på de gamle. Disse elever bliver ofte medicineret, sat på særlige forløb eller tabt på gulvet.

Vi giver ingen opmærksomhed til de ikke-kognitive faktorer, som personlige vaner og personlige værdier, der er de realistiske målestokke og prædikatorer for elevernes præstation, og på den måde kan vi lægge skylden på skolerne og på lærerne. Og fordi vi har en giftig uddaNnelseskultur, har lærerne og skolerne accepteret denne ansvarlighed.

Joshua Katz, Matematiklærer

SYSTEMISKE MEKANISMER VIDERE

Under Optimal Uddannelse tilpasser systemet sig til eleven. Dette sker ved gradvist at erstatte forældede mekanismer med nye fleksible mekanismer, hvilket fører til et system, hvor elevens interesser og talenter er i centrum. På denne måde fjerner vi de grundlæggende årsager til problemerne.
Dette vil skabe et dramatisk fald i psykopatologiske problemer og en tilsvarende dramatisk stigning i elevernes trivsel.
For de fleste nye mekanismer gælder det, at de ofte har flere formål, og at de kan fungere sideløbende med de nuværende.

Hvis du kan designe det fysiske rum, det sociale rum og informationsrummet sammen til at styrke kollaborativ læring, bliver hele dette miljø til en læringsteknologi.

John Seely Brown, Uafhængig medformand for Deloittes Center for the Edge

DIFFERENTIERET UNDERVISNING OG BEHERSKELSE

Det skemalagte, standardiserede årspensum afsætter en bestemt mængde tid til at arbejde med hvert koncept.
Vi holder tiden til at lære et koncept fast og varierer forståelsen af det.
Dette fører til huller i elevens viden, der vil sinke eller helt bremse deres læring.

I et traditionelt klasseværelse vokser spredningen mellem de hurtigste og langsomste studerende med tiden, og at sætte dem alle i en klassekohorte gør det til sidst ekstremt vanskeligt at undgå at enten kede de hurtige studerende fuldstændigt eller helt miste de langsomme.

De fleste skolesystemer adresserer dette ved – at sætte de ”hurtigste” studerende i ”avanceret” eller ”begavet” klasse – og de langsomste studerende i ”hjælpe” klasser. Det virker logisk – bortset fra det faktum, at det skaber en permanent intellektuel og social opdeling mellem studerende.

Salman Khan, grundlægger og udvikler af Khan Academy

DIFFERENTIERET UNDERVISNING OG BEHERSKELSE VIDERE

Optimal Uddannelse er baseret på at beherske hvert koncept, inden eleven går videre til det næste. Vi holder forståelsen fast og varierer tiden til at lære hvert koncept. Optimal Uddannelse er designet til at eleverne kan arbejde på individuelt niveau. Dette giver et praktisk system, hvor eleverne lærer i et tempo og på et niveau, der passer dem, hvilket forhindrer huller i deres viden. Dette åbner op for fuldstændig undervisningsdifferentiering med meget lidt eller intet ekstra arbejde for læreren.

I biologien besluttede vi at teste ting, før vi sagde, at vi forstod dem. Biologi fulgte videnskabelige regler. I det store og hele har vi abdiceret det perspektiv, når det kommer til informationsoverførsel mellem mennesker, hvad enten det er på universiteter eller i virksomheder.
Det er besynderligt, og det er rystende. Hvis du arbejder med uddannelse, arbejder du med hjerneudvikling.

John Medina, Udviklingsmolekylærbiolog

SELVLÆRING OG LEG

Som en art er mennesker født med et naturligt instinkt til, at lære de færdigheder, der er vigtige for deres kultur. Dette er en indbygget evolutionær mekanisme. Hvis der ikke er forventninger eller krav til børn, vil de bruge deres tid på at lege, fordi det er sådan, de lærer. Helt på samme måde som alle andre pattedyr. Vi har et skolesystem, der helt systematisk knuser børn naturlige instinkter. Deres instinkt er at lære gennem deres egen frie leg, deres nysgerrighed og deres naturlige opmærksomhed omkring andres adfærd.
Men da systemet stammer fra industritiden, er det ganske simpelt ikke en del af det.

Vi har glemt, at børn er designet af naturen til at lære gennem selv- styret leg og udforskning, og derfor fratager vi dem mere og mere friheden til at lære, og underkaster dem i stedet de kedelige og smerteligt langsomme læringsmetoder, der er udtænkt af dem, der styrer skolerne.

Peter Gray, Evolutionær psykolog

SELVLÆRING OG LEG VIDERE

Optimal Uddannelses mål er at give eleverne ubegrænset mulighed for at lege og eksperimentere. Denne leg foregår samtidig med ubegrænset aldersblanding. Det gør, at ældre børn vil stilladsere yngre børns leg og gøre det muligt for yngre børn, at deltage i, og lære af, aktiviteter der er for komplekse, for svære eller for farlige at fortage på egen hånd, eller med andre på deres egen alder. Leg giver eleverne mulighed for at opdage og udvikle deres interesser og talenter. Den lærer dem at tage beslutninger og løse problemer.
Gennem leg udvikler børn selvkontrol og ansvar, lærer at regulere deres følelser og følge regler.

De vigtigste egenskaber ved leg – hvad enten det drejer sig om børns eller voksnes – er ikke dets indhold, men dets tilstand.
Leg er en tilgang til handling, ikke en form for aktivitet.

Jerome Bruner, Psykolog

INDIVIDUELT PENSUM

Det standardiserede pensum blev designet til en verden, der var statisk og forudsigelig. I takt med, at vi har fået ny viden, er antallet af timer, dage og år eleverne skal gå i skole steget støt. Den accelererede hastighed teknologien udvikler sig med i dag, betyder at verdenen ændrer sig hurtigt, og ikke kan forudsiges. Det standardiserede pensum er det omvendte af, hvad der er brug for i dag. Mængden af viden vi løbende generer betyder, at ingen kan lære mere end en lille del af den. Men vi insisterer på, at alle skal lære den samme lille del. Dette fører til en reduktion i mangfoldigheden af færdigheder, viden og måder at tænke på.

Vi forbereder en hel generation til arbejdsgivere, der er døde. De fin- des ikke mere. Vi lærer dem at være tavse, lære at læse, skrive og lave hovedregning. Læs, forstå og følg instruktionerne, ikke stille spørgsmål, og under ingen omstændigheder må du være kreativ.
Du vil ikke have en kreativ kontorarbejder eller samlebåndsarbejder.

Sugata Mitra, Professor i læringsteknologi

INDIVIDUELT PENSUM VIDERE

Optimal Uddannelse omlægger det standardiserede pensum til et individuelt pensum, der giver eleverne kontrol og autonomi over deres uddannelse. Dette pensum er baseret på hver elevs interesser og talenter. I løbet af deres uddannelse vil eleverne bevæge sig fra leg, til at opdage deres interesser, og videre til at udvikle deres talenter. I modsætning til det nuværende system vil det føre til et væld af færdigheder, viden og måder at tænke på.
Dette er den bedste måde at forberede eleverne til en uforudsigelig verden i konstant forandring.

I kraft af ændringshastigheden i den virkelige verden i dag, og hvor dynamisk hele planeten er blevet, fortæller forskningen os nu, at traditionelle uddannelsesinstitutioner, i kraft af deres størrelse og i kraft af deres bureaukrati, er opsat og uddanner mennesker perfekt til en verden, der ikke længere findes.

Jack Delosa, Entreprenør og grundlægger af The Entourage Beanstalk Factory

PERSONLIG LÆRING

Det nuværende uddannelsessystem er ikke designet til, at kunne tage hensyn til den enkelte elev. Alle facetter af skolesystemet er baseret på en gennemsnitlig elev. Fra lærebøger, årspensummet i de forskellige fag og timetallet, til karaktersystemet, standardiserede test og eksamener.
Denne ”one size fits all”-model er forankret i idéen om at sammenligne alle elever mod en gennemsnitlig elev. Nyere forskning viser at intet menneske er gennemsnitligt og at sammenligne dem mod et tænkt gennemsnit er meningsløst. Det betyder, at vi i praksis har bygget en model, der ikke rammer en eneste elev.

Vores moderne opfattelse af den gennemsnitlige person er ikke en matematisk sandhed, men en menneskelig opfindelse, skabt for halvandet århundrede siden af to europæiske forskere for at løse de sociale problemer i deres æra.

Todd Rose, Udviklingspsykolog

PERSONLIG LÆRING VIDERE

Når det kommer til menneskelig adfærd, læring eller præstation er der tre principper, der gør sig gældende. Alle menneskelige karakteristika er multidimensionale og kan ikke reduceres til en enkelt score. Dette gælder for både fysiske og intellektuelle karakteristika, talent, læring, atletiske evner og alle andre karakteristika vi betragter som vigtige. Det er meningsløst at tale om adfærd eller talent, uafhængigt af det miljø mennesker agere eller præsterer i.

Individer adskiller sig naturligt i de tempoer og sekvenser, de følger mod ethvert mål. Det er en antagelse, at jo hurtigere man lærer noget, jo mere intelligent er man. På individuelt plan viser nyere undersøgelser, at der ikke er en sammenhæng mellem hurtighed og intelligens.
Mekanismerne og miljøet i Optimal Uddannelse er designet specifikt til at udnytte disse principper, ved at personliggøre læringen for den enkelte elev.

Hvis du ville designe et læringsmiljø, der gik direkte imod, hvad hjernen er virkelig god til, ville du designe noget i stil med det moderne klasseværelse.

John Medina, Udviklingsmolekylærbiolog

DET 21. ÅRHUNDREDES FÆRDIGHEDER

I det nuværende system har vi fokus på akademisk propositionel information. I de senere år er vi blevet opmærksom på betydningen af færdigheder som kreativitet, kritisk tænkning, samarbejde, innovation og andre, som vi kollektivt kalder det 21. århundredes færdigheder.
Disse færdigheder er blevet hæftet på pensummet, mere som en eftertanke end en integreret del af det.
Det er ikke færdigheder, der kan undervises i på den måde vi traditionelt tænker undervisning.
Strukturen i systemet er specifikt designet til at aflære disse færdigheder.

Jeg kan huske, at undervisningsministeren sagde til mig, at problemet med kreativitet er, at du ikke kan definere det.
Jeg var ikke næsvis, da jeg sagde, jeg tror, problemet er, at du ikke kan.

Sir Ken Robinson, ekspert i læring, kreativitet og innovation

DET 21. ÅRHUNDREDES FÆRDIGHEDER VIDERE

Optimal Uddannelse lægger vægt på en type projektbaseret læring, der fremmer disse færdigheder. Disse projekter er valgt, udviklet og ledet af eleverne. Leveringen af propositionel og faktabaseret information sker hovedsageligt igennem den digitale platform. Dette flytter fokus til det 21. århundredes færdigheder med det nuværende akademiske indhold som en integreret, understøttende del af det projektbaserede arbejde.

Det er lettere for en underviser at sige: Følg disse instruktioner i dag, alle skal bygge denne robot. Du får karakter for, hvor godt du følger instruktionerne. Sådan fungerer mange skoler. Desværre, når vi går ind i klasseværelserne, ser vi den teknologi, vi udviklede, blive brugt på denne måde.

Mitchel Resnick, Professor i læringsresearch

MOTIVATION

Det nuværende uddannelsessystem er baseret på ekstern motivation. Ekstern motivation bygger på straf og belønning.
Vi belønner adfærd, vi ønsker at fremme og straffer adfærd, vi ønsker at hindre. Der er to problemer ved denne type motivation.
Det første problem er, at den kun virker på kort sigt. Belønning vil have en umiddelbar indvirkning på performance, men denne indvirkning fortager sig i løbet af kort tid. Derefter har belønninger ingen målbar effekt på perfomance. Essentielt betyder det, at ekstern motivation ikke bringer glæde på lang sigt. Det samme gør sig gældende for straf som afskrækkende middel.

Det andet problem ved ekstern motivation er, at det kun virker, når de opgaver eller problem, der skal løses er simple.
Eksperimenter med motivation viser, at mennesker konsistent bruger længere tid eller fejler at løse opgaver og problemer, når de motiveres gennem straf og belønning. Mennesker der motiveres gennem interne mekanismer udfører både simple og komplekse opgaver bedre.

Hvis modellen er problematisk, er det, i det mindste delvist, fordi den stammer fra en fortid, der er meget forskellig fra vores fremtid. Vi har en kalender fra det 18. århundrede, et curriculum fra det 19. århundrede og pædagogik fra det 20. århundrede – men det er det 21. år- hundrede.

Roger Brooks, Administrerende direktør og dekan ved Connecticut College

MOTIVATION VIDERE

Intern motivation kræver to ting; flow og engagement. Flow er glæden ved at opleve, at du er god til noget, mens du gør det. Flow kræver tre faktorer.
Klare mål og en fornemmelse af fremskridt. Konstant feedback samt at færdigheder og udfordringer matcher hinanden.
Den digitale platform introducerer flow i det nuværende pensum. De granulerede koncepter sætter klare mål.
Kombineret med spilmekanismerne giver de konstant feedback og en fornemmelse af fremgang.
Brugerne behersker et mikrokoncept ad gangen. Platformen matcher automatisk udfordringen til hver brugers færdighed.
Engagement er relateret til flow. Mennesker er af natur aktive og engagerede. Der er tre faktorer, der fører til mere engagement; autonomi, beherskelse og formål. Autonomi er vores ønske om at være selvstyrende. Beherskelse er vores trang til at blive bedre til ting. Som mennesker har vi en naturlig overvældende trang til udfordring og beherskelse. Formål er vores ønske om at være en del af noget, der er større end os selv.
Engagement er i sin videste udstrækning bygget ind i Optimal Uddannelse gennem den projektbaserede læring og delvist gennem den digitale platform.

At leve et tilfredsstillende liv kræver mere end blot at imødekomme kravene fra dem, der har kontrol. På vores kontorer og i vores klasseværelser har vi alligevel alt for meget opfyldelse og alt for lidt engagement.
Førstnævnte får dig muligvis gennem dagen, men sidstnævnte får dig gennem natten.

Daniel H. Pink, forfatter og ekspert I motivation og management

EVALUERING OG OPTAGELSE

De evalueringssystemer vi bruger i dag er yderst utilstrækkelige. De er for upræcise til at vurdere elevernes faktuelle viden på en meningsfuld måde, hvilket er deres hovedformål. Evalueringssystemet fører ikke kun til ”teaching to the test”, men grundet dets opbygning fører det samtidig til uautentisk læring.
Vi ved, at det meste af denne viden forsvinder kort tid efter eksamen. Det giver også alvorlige problemer for eleverne i form af stress, angst, depressioner og præstationspres. Alt i alt er systemet mere skadeligt end gavnligt. Det er samtidig overflødigt og relativt nemt at erstatte.

Omkring Første Verdenskrig havde vi en enorm tilstrømning af studerende, fordi vi havde udvidet skolegangen til også at omfatte high school, og der var behov for at sortere dem. Frederick J. Kelly opfandt den standardiserede test. Ti år senere, da nødsituationen var forbi, opgav han den. Idet han opgav det, idet han udskældte, idet han sagde, at den var for primitiv til at blive brugt, blev han udstødt og mistede sit job som præsident for et universitet.

Seth Godin, Forfatter og entreprenør

EVALUERING OG OPTAGELSE VIDERE

Under Optimal Uddannelse er alle koncepter i hvert fag, organiseret og kortlagt i henhold til sværhedsgrad, emne og fagets naturlige struktur. Evalueringen registrerer ganske simpelt, hvornår et koncept er behersket. Kvalificering til et kursus er baseret på at beherske koncepterne, der fører op til koncepterne i kurset. Dette evalueringssystem er automatisk, præcist og altid ajourført og kan fungere samtidig med det traditionelle evalueringssystem. Evalueringssystemet tjener samtidigt et dobbelt formål – som et dagligt værktøj til elever og lærere – til at identificere deres styrker og svagheder. Dette overflødiggør nødvendigheden af tests, eksamener og karakterer.

Spørgsmålet, vi står over for i fremtiden, er, om vi vil være i en kultur, der afhænger af rigtige svar, der er gentagelige og forudsigelige.
Eller skal vi have er kultur, der løser de nye problemer, som vi aldrig har set før?

George Land, Grundlægger af transformationsteori

ANSVAR OG AUTONOMI

Siden skolens grundlæggelse har vi (mis)forstået læring som børns arbejde. På samme måde som børn ikke naturligt tilpassede sig arbejde på fabrikkerne, antog man, at de ikke ville tilpasse sig at lære. Man indførte derfor de samme styringsmekanismer, baseret på tvang og kontrol, som man brugte på industritidens fabrikker. Denne struktur forvandler læring, som børn biologisk tørster efter til slid – noget man skal undgå, når det er muligt.
Der er en fuldkommen mangel på autonomi og kontrol for elevernes vedkommende. Deres liv bliver skemalagt af systemet, fra de er små til de er voksne, uden hensyn til deres interesser og talenter. Det sender børn og unge en besked om, at de ikke har kontrol over deres liv, og bare skal følge det spor, der bliver lagt ud for dem. Samtidig er skolen et konkurrencebaseret system, der uophørligt tester børn, klassificerer dem og rangerer dem mod hinanden. Disse test skaber angst hos næsten alle, der tager dem alvorligt. Trusler om fiasko og skammen forbundet med fiasko skaber enorm angst hos nogle. Et grundlæggende psykologisk princip er, at angst hæmmer læring. Vi har dermed skabt en dobbelt barriere når det kommer til børns læring.
Vi har et system, der ikke bare hæmmer læring, men også får eleverne til aktivt at undgå den.

Desværre, i mange tilfælde, bliver antagelsen om, at børn er inkompetente, uansvarlige og har behov for konstant vejledning og opsyn, en selvopfyldende profeti. Børnene bliver selv overbevist om deres inkompetence og uansvarlighed og kan handle i overensstemmelse hermed. Den sikreste måde at fremme enhver egenskab hos en person er at behandle denne person, som om han eller hun allerede har den.

Peter Gray, evolutionær psykolog

ANSVAR OG AUTONOMI VIDERE

Børn er biologisk disponeret til at tage ansvar for deres uddannelse. Gennem naturlig udvælgelse har vi opbygget instinkter til at observere, udforske, lege og tale med andre på måder, der giver os viden, færdigheder og værdier, der er nødvendige for at leve og trives i den kultur vi er født ind i.
Optimal Uddannelse skaber et miljø, der er optimeret til at give eleverne kontrol og ansvar for deres uddannelse. Systemet er designet til at opløse den tvangs- og konkurrencebaserede struktur indefra. De nye strukturer sætter eleverne i stand til, at skræddersy og styre deres egen uddannelse på alle niveauer.

Personligt ansvar er ikke bare undervurderet, men afskrækkes faktisk af den standardiserede klassemodel med dens håndhævede passivitet og stive grænser for læseplan og tid. Nægtet muligheden for at tage selv de mest basale beslutninger om, hvordan og hvad de vil lære, stopper eleverne uden fuldt engagement.

Salman Khan, grundlægger og udvikler af Khan Academy

UDVIKLING OG IMPLEMENTERING

Den digitale platform passer ind i det nuværende uddannelsessystem. Vores værktøjer fungerer sammen med de nuværende mekanismer.
De er designet til at overflødiggøre de nuværende mekanismer, i stedet for at erstatte dem. Udviklingen af platformen er modulær på flere niveauer.
Dette inkluderer værktøjer, fag og niveauer. Ved at designe og udvikle på denne måde, kan vi bruge input fra tidlige brugere til at justere indholdet, og rette fejl under udviklingen. Det fører til en glidende overgang fra det nuværende system til Optimal Uddannelse.

Platformens digitale natur betyder, at den er skalérbar. Traditionelt forsøger vi at løse uddannelse i udviklingslande ved at kopiere den vestlige model. Denne model kræver store investeringer i infrastruktur. Den kræver bygninger, inventar, undervisningsmateriale, træning af undervisere, transport til og fra skole og så videre.

Træder man tilbage og ser på, hvad der skal til for at læring kan ske, kræver det kun grupper af elever med adgang til information.
Systemet kan uden videre omkostninger foræres og benyttes af andre lande.

Optimal Uddannelse er en omkostningseffektiv løsning. Den digitale natur af selve platformen kombineret med de udviklings- og læringsprincipper der benyttes, betyder at udgiften er omkring den samme, som det koster at drive en enkelt skole.

For mig er designbegrebet mere end objektorienteret; det omfatter også design af processer, systemer og institutioner.
I stigende grad er vi nødt til at overveje at designe de typer institutioner, vi har brug for, for at få tingene gjort i denne hurtigt accelererende verden.

John Seely Brown, Uafhængig medformand for Deloittes Center for the Edge